Er is Hulp
bij onbedoelde zwangerschap en na abortus
Mail ons Bel ons

Abortus en mogelijke gevolgen

Wanneer je ongewenst zwanger bent, dan heb je vaak vragen. Je kunt je soms enorm onder druk gezet voelen. Misschien heb je er nog met niemand over gepraat. Neem gerust contact met ons op, we zullen je vragen graag beantwoorden en je nooit veroordelen.

Via deze webpagina willen we de lezer voorzien van eerlijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de gevolgen van een abortus. Deze pagina is dan ook niet bedoeld om vrouwen die een abortus overwegen angst aan te jagen, maar om te voorzien van waarheidsgetrouwe informatie. Niet elke vrouw last heeft van deze bijwerkingen, maar de door wetenschappelijke studies onderzochte en hier benoemde gevolgen komen wel overeen met onze waarnemingen binnen de hulpverleningspraktijk.

Fysieke gevolgen

Bloeding

Een bloeding na een abortus is normaal. Echter kan deze bloeding wel als heviger ervaren worden dan hoe je het bij een normale menstruatie gewend bent. De bijsluiter van de abortuspil (mifopriston)1 en het Farmacotherapeutisch Kompas2 vermelden dat 30-45% van de vrouwen vaginale bloedingen ervaren, van circa 12 dagen of langer.

Een onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat bij meer dan 1% van de vrouwen die een abortus ondergaan in het eerste trimester hevige bloeding optreedt. Voor een abortus gedurende het tweede trimester ligt dit percentage op meer dan 2.5%. Hevige bloeding wordt door deze studie geclassificeerd als een bloedverlies van 500 ml of meer3.

Andere bijwerkingen van de abortuspil

Naast bloedverlies worden andere bijwerkingen van de abortuspil (mifopriston) gemeld in de bijsluiter4 en op het Farmacotherapeutisch Kompas. Zo worden door 10-45% van de vrouwen de volgende bijwerkingen gemeld: baarmoedercontracties of -krampen en maagdarmklachten (misselijkheid, braken en diarree)5. Bij 5% van de vrouwen treedt een ernstige bloeding op, bij 1,4% van deze groep is een ingreep nodig6.

Beschadiging van de baarmoeder en andere inwendige organen

Instrumenten die voor het uitvoeren van een abortus gebruikt worden, kunnen een beschadiging van de baarmoederwand veroorzaken die permanent kan zijn. Dit kan zelfs tot blijvende onvruchtbaarheid leiden. Wanneer de baarmoeder geperforeerd of beschadigd wordt, kunnen ook nabijgelegen organen zoals de darm of de blaas beschadigd raken. Dit is echter een zeer zeldzame complicatie. Amerikaans onderzoek toont aan dat baarmoederperforatie gebeurt maar bij 0,1%-2,3% van de abortussen7.

Onvolledige abortus

Na een abortus kunnen lichaamsdelen van het kindje per ongeluk achterblijven. Dit kan leiden tot langdurig bloedverlies, heftige nabloedingen en infectie.8

Infectie

De inbreng van medische instrumenten of een onvolledige abortus kan leiden tot infectie. Dit kan leiden tot aanhoudende koorts en opname in het ziekenhuis. Blijft deze infectie onbehandeld, dan leidt dit mogelijk tot sepsis (bloedvergiftiging)9.

Borstkanker

Al decennialang is er een wetenschappelijk debat gaande over de relatie tussen abortus en borstkanker. Over en weer worden studies bekritiseerd, zowel vanwege tegenstrijdige resultaten als vanwege de gekozen onderzoeksmethode. Een van de laatste, grote metastudies ontkent een verband tussen abortus en borstkanker.10 Echter, in een nog recentere studie betoogt Brind dat er wel degelijk sprake is van een verband, dat in de richting van een causale verklaring gaat.11

Vroeggeboorte

Recent Nederlands meta-onderzoek van Lemmers heeft laten zien dat abortus door zuigcurettage een verhoogd risico met zich meebrengt op vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap.12  Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van afwijkingen en sterfte rond de geboorte.

Foetale pijn

Veel onderzoeken naar pijnbeleving bij het ongeboren kind hebben de nadruk gelegd op de ontwikkeling van de hersenen. Daaruit werd vaak geconcludeerd dat foetale pijn alleen na 24 weken zwangerschap mogelijk zou zijn. Recent onderzoek benadrukt echter, dat de mogelijkheid van foetale pijn voor 24 weken niet kan worden uitgesloten.13

Psycosociale gevolgen

Onderzoek uit 2011 toont aan dat 81%  van vrouwen die een abortus hadden ondergaan een verhoogd risico op geestelijke gezondheidsproblemen had14. Op grond van literatuuronderzoek is circa twintig jaar geleden de volgende onderverdeling gemaakt  van voorkomende psychosociale gevolgen15.

 • (Ernstige) psychiatrische problemen als depressie en PTSS (posttraumatische stressstoornis). Meer specifiek: angst voor afwijzing, boosheid, depressieve gevoelens, geïrriteerdheid, gevoelens van verlies, hopeloosheid, afname van de zelfwaardering, schaamte, schuld, spijt, twijfel en verdriet.
 • Relationele- en seksuele problemen (onder blijvende gevolgen noemen zowel mannen als vrouwen – na emotionele problemen – relatieproblemen op de tweede plaats);
 • Lichamelijke klachten, slaap- en concentratieproblemen, toegenomen alcoholgebruik en energiegebrek;
 • Specifiek abortusgerelateerde problemen als fantaseren over het kind, fobische reacties op kinderen of zwangere vrouwen en ‘anniversary reactions’ (d.w.z. dat de vrouw erg heftige emoties ervaart n.a.v. de abortus, rondom de datum die de verjaardag van haar kind had kunnen worden).

Uit het rapport Seksuele gezondheid in Nederland 2009 16 (Rutgers) blijkt dat:

 • slechts vier op de tien vrouwen die een abortus achter de rug hebben, geen gevolgen van een abortus ondervinden;
 • één op de drie vrouwen tijdelijke emotionele klachten heeft; bij één op de vijf vrouwen zijn deze blijvend;
 • één op de acht mannen en één op de zes vrouwen achteraf niet tevreden over hun beslissing is.

In de wetenschap is er discussie over de mate waarin psychische klachten het gevolg zijn van abortus. Volgens Jenneke van Ditzhuijzen wordt het idee dat de levensgebeurtenis van de beëindiging van een ongewenste zwangerschap psychische stoornissen "veroorzaakt" niet ondersteund. Dit is weersproken door Ward Biemans17. Duitse onderzoekers (2019) roepen op tot voorlichting van vrouwen over mogelijke psychische gevolgen abortus18.

De hulpverleningspraktijk van Er is hulp ondersteunt de overtuiging dat voorlichting over mogelijke gevolgen van abortus een morele plicht is, die valt onder het idee van ‘informed consent’, dat de patiënt alles goed moet begrijpen en weten welke gevolgen een behandeling gaat of kan hebben.

Zelfdoding

Een Amerikaanse studie van David Reardon heeft uitgewezen dat het risico op suïcide voor vrouwen na abortus ongeveer 3 keer hoger is dan voor vrouwen die hun zwangerschap hebben uitgedragen en die geen abortus hebben ondergaan.19

In de context van aan zwangerschap gerelateerde suïcide, heeft de mentale geschiedenis van de vrouw relatieve impact. Abortus kan een verzwarende factor zijn voor suïcide, speciaal voor de populatie at risk/risicogroep.20

Informed Consent

De hulpverleningspraktijk van Er is hulp ondersteunt de overtuiging dat voorlichting over mogelijke gevolgen van abortus een morele plicht is, die valt onder het idee van ‘informed consent’: dat de patiënt alles goed moet begrijpen en weten welke gevolgen een behandeling gaat (kan) hebben.

Bronnen

 1. https://www.apotheek.nl/medicijnen/mifepriston#wat-zijn-mogelijke-bijwerkingen
 2. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mifepriston
 3. Thorp J. M., Jr (2012). Public Health Impact of Legal Termination of Pregnancy in the US: 40 Years Later. Scientifica, 2012, 980812.
 4. https://www.apotheek.nl/medicijnen/mifepriston#wat-zijn-mogelijke-bijwerkingen
 5. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mifepriston
 6. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mifepriston
 7. Post-abortion Complications: A Narrative Review for Emergency Clinicians. Western Journal of Emergency Medicine, 2022, 23. 10.5811/westjem.2022.8.57929.
 8. https://www.bloemenhove.nl/abortus/abortus-behandelingen/zuigcurettage/
 9. https://www.bloemenhove.nl/abortus/complicaties/
 10. Guo, J., Huang, Y., Yang, L., Xie, Z., Song, S., Yin, J., Kuang, L. & Qin, W. (2015) Association between abortion and breast cancer: an updated systematic review and meta-analysis based on prospective studies. Cancer Causes Control, 26:811–819.
 11. Brind, J., Condly, S. J., Lanfranchi, A & Rooney, B. (2018) Induced Abortion as an Independent Risk Factor for Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of Studies on South Asian Women. Issues in Law & Medicine, Vol. 33, Nr. 1, 33-54.
 12. Lemmers, M., Verschoor, M. A. C., Hooker A. B., Opmeer, B. C., Limpens, J., Huirne, J. A. F., Ankum, W.M. en Mol, B. W. M. (2016) Dilatation and curettage increases the risk of subsequent preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction, Vol.31, No.1 pp. 34–45, https://doi.org/10.1093/humrep/dev274  
 13. Derbyshire, S. W. G. & Bockmann, J. C., (2020) Reconsidering fetal pain. Journal of Medical Ethics, 46:3–6. https://doi.org/10.1136/medethics-2019-105701
 14. Coleman PK. Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995-2009. Br J Psychiatry. 2011 Sep;199(3):180-6. doi: 10.1192/bjp.bp.110.077230. PMID: 21881096
 15. Van Kooten, M., van Berlo, W., & Vanwesenbeeck, I. (2003), Psychosociale gevolgen van abortus: Een overzicht van de literatuur. Delft: Eburon, pag. 69.
 16. Bakker, F., De Graaf, H., De Haas, S., Kedde, H., Kruijer, H. & Wijsen, C. (2009), Seksuele gezondheid in Nederland 2009, Rutgers Nisso Groep, pag. 56 en 57.
 17. Ward J.A. Biemans, “‘Het risico op psychiatrische aandoeningenna abortus’”, TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE - JAARGANG 63 - JANUARI 2, 21
 18. Jacob L, Kostev K, Gerhard C, Kalder M. (2019) Relationship between induced abortion and the incidence of depression, anxiety disorder, adjustment disorder, and somatoform disorder in Germany. Journal of Psychiatric Research. 114:75-79. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.04.022 .
 19. Reardon, D. C., Ney, P. G., Scheuren, F. J., Cougle, J. R., Coleman, P. K. and Strahan, T. W. (2002). Deaths Associated With Pregnancy Outcome: A Record Linkage Study of Low Income Women. Southern Medical Journal, 95(8), 834-841.
 20. Puppinck, G., Law and Prevention of Abortion in Europe (2016), p. 68-70

Blijf op de hoogte!